Δημητρίου Δίγκα 8, Χαριλάου
54249 Θεσσαλονίκη
Τηλ. – Fax: 2310 548 865
E-mail: info@bonniemevorach.com